Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Kitap
 1. Korkmaz, İ. “İstenmeyen Davranışların Önlenmesi” Sınıf Yönetimi, Kaya, Z. (Editör), Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2002.

 2. Korkmaz, İ. “Öğretmen Yetiştirmede Yapısal ve Kavramsal Alternatifler” Eğitime Yeni Bakışlar –I-, Sünbül A.M. (Editör), Ankara: Mikro Yayınları 2002.

 3. Korkmaz, İ. “Üstün Zekalı Çocukların Eğitimi” Eğitime Yeni Bakışlar –II-, Sünbül A.M. (Editör), Ankara: Mikro Yayınları 2003.

 4. Korkmaz, İ. “İşbirliğine Dayalı Öğrenme” Eğitime İlişkin Çeşitlemeler 1, Gürsel M. (Editör), Konya:Eğitim Yayınları 2004.

 5. Korkmaz, İ. “Sosyal öğrenme kuramı” Eğitim Psikolojisi, Yeşilyaprak, B. (Editör), Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2006.

 6. Korkmaz, İ. “Eğitim Programı: Tasarımı ve Geliştirilmesi” Öğretim İlke ve Yöntemleri, Doğanay, A. (Editör), Ankara: Pegem A Yayıncılık 2006.

 7. Korkmaz, İ. “Bitişiklik Kuramları ve Eğitime Yansımaları” Öğretme Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları, Oral, B. (Editör), Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2011.

SCI,SSCI, AHCI listelerinde yer alan yayınlar
 1. Korkmaz, İ. “Teachers’ Opinions About the Responsibilities of Parents, Schools, and Teachers in Enhancing Student Learning” Education 127 (3) 389-399 (2007)

 2. Korkmaz, İ. “Üniversite Birinci Sınıfta Okuyan Öğrencilerin Lise Döneminde Kitap Okuma Durumlarının İncelenmesi” Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 27, 127-138 (2007).

 3. Korkmaz, İ. “Evaluation of Teachers for Restructured Elementary Curriculum (Grades 1 to 5)” Education 129 (2) 250-258 (2008)

 4. Korkmaz, İ. “The Examination of Elementary Teachers’ Effectiveness on Using Questioning Strategies in Their Classrooms” The International Journal of Learning 16(4) 513-522 (2009)

 5. Korkmaz, İ. Elementary Teachers’ Perceptions About Implementation of Inclusive Education. US-China Education Review 8(2), 177-184 (2011).

Ulusal dergilerde yayınlanmış yayınlar
 1. Korkmaz, İ. ve U. Ataseven, “Cumhuriyet Döneminde Öğretmen İstihdam Politikaları” S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 25. Yıl Özel Sayı, 85-91 (2000).

 2. Korkmaz, İ. ve S. Akbaşlı, “Okul Deneyimi I Çalışmasının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi” Eğitim Araştırmaları, 5, 1-3 (2001).

 3. Korkmaz, İ. ve S. Koçyiğit, “İlköğretim l. Kademedeki Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisinin Öğrencilere Kazandırılmasının İncelenmesi” S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17-18, 239-248 (2003-2004).

 4. Korkmaz, İ. ve I. Sönmez, “İlköğretim 4-5 Sınıf Fen Bilgisi Öğretiminde Metotların Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi” S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17-18, 353-366 (2003-2004).

 5. Korkmaz, İ. & A. Saban ve S. Akbaşlı, “Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Güçlükler”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277. (2004).

 6. Saban, A. & İ. Korkmaz ve S. Akbaşlı, “Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları” Eğitim Araştırmaları, 17, 198-209, (2004).

 7. Korkmaz, İ. “İlköğretim Okullarının Karşılaştıkları Finansman Sorunları” S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 429-434 (2005).

 8. Korkmaz, İ. “Yeni İlköğretim Birinci Sınıf Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi” S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-432 (2006).

 9. Korkmaz, İ. “Öğrenci Merkezli Ders Uygulamalarına ilişkin Öğrenci Görüşleri” S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 393-402 (2007).

 10. Yılmaz, H. & Akandere, O. & Korkmaz, İ. “İlköğretim Birinci Kademe 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kavram Haritalarının Kullanılmasının Başarıya Olan Etkisi” S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 19-27 (2010).

 11. Dalaman, O. & Korkmaz, İ. “İlköğretim Birinci Kademede Beden Eğitimi Dersine Giren Öğretmenlerin Beden Eğitimi Öğretim Programı Kazanımlarına İlişkin Görüşleri” Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (3), 172-185 (2010).

 12. Baştuğ, M. & Korkmaz, İ. “Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılması” S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 407-421 (2010).

 13. Cankaya, Ö. & Korkmaz, İ. “İlköğretim I. Kademede Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 13 (1), 1-16 (2012)

Uluslar arası yabancı dilde yapılan bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 1. Korkmaz, İ. “The Evaluation of Reconstructed Elementary Curriculum by Primary Teachers,” Proc. 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, HU. 236, 2007.

 2. Korkmaz, İ. “The Examination of Teachers’ Perceptions of Their School Climate”, Proc. ICES’ 08 International Conference on Educational Sciences, 1264-1268, Famagusta, North Cyprus. 27, 2008.

 3. Korkmaz,İ. “An examination of Freshmen’s Expectations from and Disappointments of College Education” 11th International Conference Further Education in the Balkan Countries, Konya, Turkey, 50, 2008

 4. Korkmaz,İ. “Elementary Teachers’ Perceptions about Implementation of Inclusive Education ” 12th International Conference Inclusive Education in the Balkan Countries Policy and Practice”, Ohrid, Macedonia, 2009

 5. Korkmaz,İ. “The Examination of Elementary Teachers’ Effectiveness on Using Questioning Strategies in Their Classrooms” 16th International Conference on Learning, Barcelona, Spain, 2009

 6. Korkmaz, İ. “What Kind of Teaching Materials Do Elementary Teachers Use in Their Classrooms” 13th International Conference “ICT IN THE EDUCATION OF THE BALKAN COUNTRIES”, Varna, Bulgaria, 2010

 7. Korkmaz, İ. “The Examination Of Elementary Teachers’ Effectiveness From Student-Teacher’s Observation” 14th International Conference “EVALUATION IN EDUCATION IN THE BALKAN COUNTRIES”, Belgrade, Serbia, 2011

 8. Korkmaz, İ. “Teacher Evaluation in Turkey“ the XV-th International Conference EDUCATIONAL REFORM IN THE 21ST CENTURY IN BALKAN COUNTRIES, Bucharest, Romania, 2012

 9. Korkmaz, İ. “The Evaluation of Teacher Trainees’ Program” EUROPEAN CONFERENCE ON CURRICULUM STUDIES, Braga/Portugal, 2013

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 1. Korkmaz, İ., “Öğrencilerin Başarılarını Artırmada Kullanılan Öğretim Stratejileri” Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, 327-336, Ankara, 2004.

 2. Korkmaz, İ., “Etkili Öğretmen” Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu 288-292, Ankara, 2004.

 3. Korkmaz, İ., “Sosyal Bilimler Öğretiminde Beyin Temelli Öğrenmenin Kullanılması” II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 134-139, Van, 2005.

 4. Korkmaz, İ., “Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi” Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Cilt II, 249-260, Ankara, 2006.

 5. Korkmaz, İ. Mıhoğlu, N. “İlköğretimdeki Ev Ödevi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi”. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Eskişehir, 2009.

 6. Korkmaz, İ. “Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Basamaklarının İncelenmesi”. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Elazığ, 2010

 7. Korkmaz, İ. “Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Denetim Odaklılık Durumuna Göre İncelenmesi”. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Sivas, 2011.

 8. Korkmaz, İ. “Türkiye’de Eğitim Finansmanının Bölgelere ve İllere göre Analizi”. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, 2012.

 9. Korkmaz, İ. “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Okul Yöneticilerinin ve Denetmenlerin Etkililiğinin İncelenmesi”. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Rize, 2012.

 10. Serin, M. K. & Korkmaz, İ. “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi”. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Rize, 2012.

 11. Korkmaz, İ.; Kocadurmuş, A. Ve Bektaş, V. “Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yeni Okul Sistemine İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi”. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Aydın, 2013.

 12. Serin, M. K. & Korkmaz, İ. “Branş Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Branşlarına İlişkin Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi”. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Aydın, 2013.

 13. Korkmaz, İ. “Örnek Olaylara göre Öğrencilerin Değerlerinin Ölçülmesi”. I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, Konya, 2013.

Akademik Görevler
 1. İlköğretim Bölümü Başkan Yrd. 2007-2011

Yüksek Lisans ve Doktora Tez Danışmanlıkları
 1. Ataseven, U., “Öğretmenler ve Okul Müdürlerinin Branş Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerine Karşı Tutumları”, Selçuk Üniversitesi, 2001.

 2. Sönmez, I., “İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Fen Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Metotların Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi, 2001.

 3. Soner, İ., “Bilgi Teknoloji Sınıflarının Kullanılması”, Selçuk Üniversitesi, 2002.

 4. Karagülle, D., “İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretiminde Öğretmenlerin Kullandığı Metotlarla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi ”, Selçuk Üniversitesi, 2003.

 5. Koçyigit, S., “İlköğretim I. Kademedeki Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisinin Öğrencilere Kazandırılmasının İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, 2003.

 6. Coşkun,N., “İlkokuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemler”, Selçuk Üniversitesi, 2003.

 7. Atmaca, F., “Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyon Durumlarının İncelenmesi (Ağrı ili örneği)”, Selçuk Üniversitesi, 2004.

 8. Özgen, B., “Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyon Durumlarının İncelenmesi (Trakya yöresi örneği)”, Selçuk Üniversitesi, 2004.

 9. Selda, T., “Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, 2005.

 10. Sulak, S., “İlköğretim Matematik Dersinde Problem Çözme Stratejilerinin Problem Çözme Başarısına Etkisi”, Selçuk Üniversitesi, 2005.

 11. İsotcu, T., “Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Merkezli Öğretimin Öğrencilerin başarı ve Tutumlarına Etkisi”, Selçuk Üniversitesi, 2005.

 12. Ciritli, T., “İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Aktif Öğretim Metodunu Algılama ve Sınıflarında Uygulama Durumlarının İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, 2006.

 13. Baştuğ, M., “Beyin Temelli Öğrenme Kuramının İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılması”. Selçuk Üniversitesi, 2007.

 14. Battal, C. F. “Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Fen ve Teknoloji Programının Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi, 2008.

 15. Elban, L. “İlköğretimdeki Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla Karşılaşma ve Çözüm Bulma Durumlarının İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi, 2009.

 16. Mıhoğlu, N. “İlköğretimdeki Ev Ödevi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi, 2009.

 17. Dalaman, O., “İlköğretim Birinci Kademede Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Gerçekleşme Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Selçuk Üniversitesi, 2010.

 18. Ağırkaya, A. “Taşımalı Eğitim Uygulamasında Öğretmenler ve Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler”. Selçuk Üniversitesi, 2010.

 19. Cankaya, Ö. “İlköğretim I. Kademede Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. Selçuk Üniversitesi, 2010.

 20. Öksüz Koç, B. “Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Öğrenme Güçlüğü Çeken Öğrencilerine Yönelik Uygulamalarının İncelenmesi”. Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012