Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

BÖLÜM HAKKINDA

     Bölümümüz 1997-98 öğretim yılında açılmış olup eğitime 43 öğrenci ile başlamıştır. Bölüme ait Multi-medya destekli ve tam donanımlı 5 laboratuarımız vardır. Bölümde şu anda dersler 7 öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir. Bölümde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim ortamına adaptasyonu çalışmaları yürütülmektedir.

     Yeni uygulamaya göre bölüme öğrenciler sayısal puanla alınacak. Temel matematik ve fen dersleri yanında yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamlarında etkili kullanımı öğrencilerin asıl uzmanlaşma alanlarının kapsamını oluşturmaktadır. İnternet ortamları tasarımından görsel uzaktan öğretim tekniklerine, eğitim yazılımları tasarımından her türlü öğretim materyali üretimine kadar gerekli ortamlar sağlanmış olup ülkemizin ihtiyacının en çok olduğu bir alanda, çağdaş öğretmenlik niteliklerine sahip olarak mezun olabilmeleri bölümün ana hedefleridir. Bilgisayar uygulamalı derslerde öğrencilerin kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri amacıyla araştırma projeleri çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

     Mezuniyet sonrası iş alanları açısından pek sorunları olmayacaktır, mezun durumdaki öğrenciler (öğretmenler) daha çok ortaöğretim düzeyindeki okullarda Bilgisayar Öğretmeni veya Öğretim Teknoloğu olarak görev alabileceklerdir. İnternet sayfası tasarımı, öğretim materyalleri üretimi, öğretim teknolojileri uzmanlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım kursları, vb. bir çok alanlarda çalışma yapabileceklerdir.