İngilizce Öğretmenliği

BÖLÜM HAKKINDA

 

   Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı 1974 yılında Selçuk Eğitim Enstitüsü bünyesinde , Mustafa Üstündağ' ın Milli Eğitim Bakanlığı zamanında açılmıştır.

   İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalında lisans programı eğitimi sunulmaktadır. öğretmen adaylarının İngilizcelerinin geliştirlilmesi, dilbilim ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi dersleri de içine alan mesleki dersler bu programın ana hatlarını oluşturmaktadır. Seçmeli dersler yoluyla öğrencilere ilgi alanlarındaki kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Sonuç olarak, programın amacı öğrencilerin İngilizce' de yeterli hakimiyeti kazanmalarına yardımcı olmak ve kendilerine İngilizce' yi yabancı bir dil olarak öğretebilmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır.

   İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalında ikinci dil edinimi ve öğretim yöntemleri konusunda dersler verilir ve seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması programları düzenlenir.